Samenstelling van de Commissie Genetische Modificatie in 2017

De COGEM bestaat uit maximaal veertig (buiten)leden verdeeld over drie subcommissies. De twintig leden en de voorzitter worden benoemd door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De buitenleden worden aangesteld door het dagelijks bestuur van de COGEM. De expertise van de leden weerspiegelt het brede werkterrein van de commissie. Voor specifieke vraagstukken wordt een beroep gedaan op externe deskundigen. De COGEM wordt ondersteund door een professioneel secretariaat.

Wijzigingen ledenbestand

In 2017 zijn de volgende leden en buitenleden teruggetreden:

 • Dr. Neeltje Kootstra, (subcommissie Medisch Veterinair)
 • Dr. Kees van Maanen, (subcommissie Medisch Veterinair)
 • Prof. dr. Sabine Roeser, (subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten)
 • Prof. dr. Lous van Vloten-Doting, (Dagelijks bestuur)
 • Ir. Huib de Vriend, (subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten)
 • Drs. Teo Wams, (subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten)
De COGEM dankt hen hartelijk voor hun inzet en het vele werk dat ze voor de commissie hebben verzet. De COGEM heeft in 2017 zeven nieuwe buitenleden mogen verwelkomen:
 • Dr. ir. Guusje Bonnema (subcommissie Landbouw)
 • Drs. Vera Dalm (subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten)
 • Dr. ir. Clemens Driessen (subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten)
 • Dr. Lucien Hanssen, (subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten)
 • Dr. ir. Gorben Pijlman (subcommissie Medisch Veterinair)
 • Prof. dr. Marianne de Visser (Dagelijks bestuur)
 • Dr. Sjaak de Wit (subcommissie Medisch Veterinair)
De huidige samenstelling van de COGEM kunt hier bekijken.

Leden in 2017

Dagelijks bestuur

Voorzitter

 • Prof. dr. ing. S. Schaap, Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, Voorzitter Netherlands Water Partnership
Plaatsvervangend voorzitter
 • Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie
Leden
 • Prof. dr. H.F.M. te Molder, Wageningen Universiteit en Researchcentrum & TU Twente, Wetenschapscommunicatie
 • Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie
 • Prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam, Dierecologie
 • Prof. dr. M. de Visser, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Neurologie (vanaf 1 oktober 2017)
 • Prof. dr. L. van Vloten-Doting, Commissie van Wijzen, Kennis en Innovatie (tot 1 augustus 2017)

Subcommissie Landbouw

Voorzitter

 • Prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam, Dierecologie
Leden
 • Prof. dr. ir. J.D. van Elsas, Rijksuniversiteit Groningen, Microbiële ecologie
 • Prof. dr. ir. F.P.M. Govers, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Moleculaire fytopathologie
 • Dr. T.J. de Jong, Universiteit Leiden, Plantenecologie
 • Dr. W.J. de Kogel, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Gewasbescherming en entomologie
 • Dr. J.M. Kooter, Vrije Universiteit Amsterdam, Epigenetica
Buitenleden
 • Dr. ir. A.B. Bonnema, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Plantenveredeling (vanaf 1 september 2017)
 • Dr. P.M. Bruinenberg, AVEBE, Agronomie en plantenveredeling
 • Prof. dr. J.T.M. Elzenga, Rijksuniversiteit Groningen, Ecofysiologie
 • Prof. dr. J. Memelink, Plantencelfysiologie, Instituut Biologie Leiden
 • Prof. dr. P.H. van Tienderen, Universiteit van Amsterdam, Plantenevolutie
 • Dr. ir. R.Y. van der Weide, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Onkruidkunde/ Gewasbescherming

Subcommissie Medisch Veterinair

Voorzitter

 • Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie
Leden
 • Prof. dr. T. Boekhout, Mycologie, Westerdijk Fungal Biodiversity Institute
 • Prof. dr. R.C. Hoeben, Leids Universitair Medisch Centrum, Moleculaire virologie
 • Dr. T.G. Kimman, Wageningen Bioveterinary Research, Virologie
 • Dr. C. van Maanen, Gezondheidsdienst voor Dieren, Diervirologie (tot 1 mei 2017)
 • Dr. B.P.H. Peeters, Wageningen Bioveterinary Research, Virologie
 • Prof. dr. J.P.M. van Putten, Universiteit Utrecht, Infectiebiologie
Buitenleden
 • Prof. dr. C.M.F. Dirven, Erasmus Medisch Centrum, Neurochirurgie
 • Dr. M.C.W. Feltkamp, Leids Universitair Medisch Centrum, Medische virologie
 • Prof. dr. J.E. Degener, Universitair Medisch Centrum Groningen, Medische microbiologie
 • Dr. D. Goovaerts, DGVAC Consultancy, Vaccin R&D en diergeneeskunde
 • Dr. R.J. de Groot, Universiteit Utrecht, Virologie
 • Dr. N.A. Kootstra, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Virologie en immunologie (tot 1 november 2017)
 • Dr. ir. G. P. Pijlman, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Virologie (vanaf 1 januari 2017)
 • Dr. J.J. de Wit, De Gezondheidsdienst voor Dieren, Pluimveegezondheid (vanaf 1 december 2017)

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

Voorzitter

 • Prof. dr. H.F.M. te Molder, Wageningen Universiteit en Researchcentrum & TU Twente, Wetenschapscommunicatie
Leden
 • Dr. S. van der Burg, Radboud Universiteit Nijmegen, Filosofie en ethiek van medische techniek
 • Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie
 • Prof. dr. ir. G. Meester, Universiteit Leiden, Landbouweconomie
 • Dr. mr. L.M. Poort, Erasmus University Rotterdam, Rechtstheorie / Regulering biotechnologie
 • Prof. dr. S. Roeser, 3TU centre for ethics and technology, TU Delft & TU Twente, Politieke filosofie en ethiek (tot 1 mei 2017)
 • Prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam, Dierecologie
 • Prof. dr. ir. P.C. Struik, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Gewasfysiologie
 • Dr. J.A.A. Swart, Rijksuniversiteit Groningen, Ethiek en maatschappelijke aspecten van de levenswetenschappen
 • Ir. H. de Vriend, LIS Consult, Life sciences, Innovation and Society (tot 1 april 2017)
 • Drs. T.J. Wams, Vereniging Natuurmonumenten, Natuurbeheer (tot 1 mei 2017)
Buitenleden
 • Drs. H. van den Berg, VandenBerg Advies, Bussiness development life sciences
 • Drs. V.M. Dalm, MilieuCentraal, Milieukunde (vanaf 1 juni 2017)
 • Dr. ir. C.P.G. Driessen, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Culturele geografie en ethiek (vanaf 1 november 2017)
 • Dr. L.S.A.M. Hanssen, Deining, Maatschappelijke communicatie en governance van biotechnologie (vanaf 1 april 2017)
 • Prof. dr. E.H.M Moors, Innovation & Sustainability, Utrecht University, Copernicus Institute of Sustainable Development
 • Prof. dr. A.J. Waarlo, Universiteit Utrecht Freudenthal Instituut, Genomicseducatie- en communicatie
Geraadpleegde externe deskundigen
Prof. dr. V. W. van Beusechem (Vrije Universiteit Medisch Centrum), dr. ir. O.L.M. Haenen (Wageningen Bioveterinary Research), dr. J. Houbraken (Westerdijk Fungal Biodiversity Institute), prof. dr. F. A. J. van de Loo (Radboud Universitair Medisch Centrum))

Secretariaat COGEM

 • Dr. ir. F. van der Wilk, algemeen secretaris
 • Drs. ing. R. Mampuys, wetenschappelijk secretaris Ethiek en Maatschappelijke Aspecten, plaatsvervangend algemeen secretaris
 • Dr. ir. M. Bovers, wetenschappelijk secretaris Subcommissie Landbouw
 • Ing. A.T.A. Box, wetenschappelijk stafmedewerker
 • Dr. L.J. van der Knaap, wetenschappelijk stafmedewerker
 • Dr. ing. M.J.E. Koster, wetenschappelijk stafmedewerker
 • A.F.R. Schulting, office coördinator
 • Dr. R. van Gent, wetenschappelijk secretaris Subcommissie Medisch Veterinair

Ambtelijke vertegenwoordigers in 2017

Met de ambtelijk vertegenwoordigers die onder meer de COGEM vergaderingen als toehoorder bijwonen, worden de contacten onderhouden met de betrokken overheidsdiensten. Ministerie van IenW
Dr. D.W.G. Jung, mr. J.K.B.H. Kwisthout, ing. R. Duba Ministerie van VWS
Dr. G.A.J. Soete (Gezondheidsraad) Ministerie LNV
Drs. T.P.C. van Oers-Verschueren Vertegenwoordigers van het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (BGGO)
Dr. M.C. Agterberg, Dr. H.C.M. van den Akker, dr. D.A. Bleijs, dr. D.C.M. Glandorf, dr. D. Horst. drs. D. Louz, dr. C.P.E. Van Rijn, drs. H.P. de Wijs Inspectie L&T
C.A. van Beekvelt, dr. R.M. Hoek, ir. M. Spreuwenberg